Pääsivu

Palvelun toiminta

Palvelun käyttöönotto

Käyttöoikeushakemus

FAQ

In English

Usein kysytyt kysymykset

1. Minkätyyppisiä numeronsiirrettävyyteen liittyviä pulmia on aiheutunut palveluntarjoajille?

Push-viesteihin liittyvät ongelmat:

 1. Oletetaan että asiakas tilaa ns. push-kanavan palveluntarjoajalta ja vaihtaa tilausjakson aikana operaattoria. Push-viestit laskutetaan ns. MT-perusteisesti eli vastaanotetut viestit ovat maksullisia. Tieto operaattorin vaihtumisesta ei yleensä kulkeudu palveluntarjoajalle asti.

 2. Palveluntarjoaja lähettää push-viestit operaattorivaihdoksen jälkeen vanhan operaattorin verkkoon.

 3. Viesti reitittyy asiakkaalle.

 4. Palveluntarjoaja ei saa tuloutusta, sillä vanhalla operaattorilla ole enää laskutussuhdetta asiakkaan kanssa.

Operaattorilogon tilaaminen kaverille

 • Operaattorilogo ei näy kaverin puhelimessa oikein, ellei logon mukana mene tietoa kaverin sillä hetkellä oikeasta operaattorista.

MT-laskutetun sisällön tilaaminen itselle/kaverille muussa kuin mobiilikanavassa

 • Sisällön vastaanottajan operaattoria ei varmasti pystytä päättelemään matkapuhelinnumeron suuntanumerosta.

 • Tästä aiheutuu sama ongelma kuin on kuvattu kohdassa "Push-viesteihin liittyvät ongelmat".

"Lähetä kaverille" -sisältöpalvelut

 • Operaattorit ovat ryhtyneet hinnoittelemaan eri tavalla omaan verkkoon ja muiden verkkoon reititettyjä viestejä.

 • Palveluntarjoajan kannalta on kustannustehokkainta reitittää myös numeronsiirtoasiakkaille menevät sisältöpalvelut suoraan oikean operaattorin verkkoon.


2. Kenelle palvelu on tarkoitettu?

 • Palvelu on tarkoitettu mobiilisisältöpalveluita tarjoaville yrityksille.

 • Palvelua EI ole tarkoitettu muille organisaatioille (esim. suoramainontayritykset) tai yksityishenkilöille.


3. Mihin palvelua saa käyttää?

 • Palvelua saa hyödyntää vain sellaisissa mobiiliverkkojen kautta käytettävissä palveluissa, joissa loppuasiakkaan palveluoperaattoritiedot on viestin oikean reitittämisen tai laskutuksen varmistamisen osalta oltava palveluntarjoajan tiedossa.

 • Palvelun käytössä tulee ehdottomasti noudattaa tarkasti kaikkia palvelusopimuksen ja sen liitteiden ehtoja, ohjeita ja rajoituksia.

 • Palvelusopimuksen vastainen palvelun käyttäminen johtaa sopimuksen välittömään purkamiseen.


4. Miten palvelua on tarkoitus käyttää?
 

A. Asiakas voi tehdä yksittäisiä reaaliaikaisia kyselyitä seuraavissa tapauksissa:

-Palveluntarjoajan loppuasiakkaan palveluoperaattorista ei palvelun tilausvaiheessa ole varmuutta. (Esim. loppuasiakas rekisteröityy Internetin tai muun sellaisen kanavan kautta, jossa käyttäjän palveluoperaattoria ei varmuudella tiedetä.)

-Palveluntarjoajan loppuasiakas tekee sellaisen sisältöpalvelutilauksen, jossa sisältö halutaan toimittaa kolmannelle osapuolelle eikä kolmannen osapuolen matkapuhelinoperaattoria varmuudella tunneta. (Esim. ns. "lähetä kaverille"-viestit.)

B. Käyttäjä voi päivittää koko asiakaskantansa operaattoritiedot kertaluonteisesti esim. päivä- tai viikkotasolla. (Koskee erityisesti push-palvelujen tilaajatietoja.)

Palvelua ei saa missään tapauksessa käyttää siten, että jokaisen loppuasiakkaalle lähetettävän viestin yhteydessä suoritetaan erillinen kysely. Palvelun kapasiteettia ei ole mitoitettu tällaista käyttöä varten.

Palvelun kautta tehtäville kyselyille (eli kysyttyjen numeroiden määrille) on asetettu väärinkäytösten estämiseksi ja kapasiteettirajoitteiden vuoksi päivä- ja kuukausitason rajoitteet. Kyselyiden tarkat rajoitteet on määritelty teknisessä kuvauksessa.


5. Miten rakennan rajapinnan?

 • Palveluntarjoajan sovelluksen rakentaminen on yksinkertaista ja nopeata.

 • Kyselyt tehdään yksinkertaisina http-kyselyinä.

 • Vastauksena palautetaan operaattoritiedot kysyttyjen liittymien osalta Viestintäviraston määritteleminä kaksinumeroisina operaattorikoodeina.

 • Tarkemmat tiedot rajapinnan rakentamisesta löytyy teknisestä kuvauksesta, joka toimitetaan palveluntarjoajalle käyttösopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä.

 


6. Kuka tarjoaa palvelun?
Palvelun tarjoaa Suomen numeronsiirrettävyydestä vastaava Numpac Oy. Käytännössä palvelun operoinnista, tukipalveluista ja käyttäjäsopimusten käsittelystä vastaa Accenture.


7. Mikä on Numpac?

 • Suomen Numerot Numpac Oy on numeronsiirrettävyyden hallinnointiyhtiö, joka tarjoaa numeronsiirrettävyyspalveluita.

 • Lisätiedot Numpac:ista: www.numpac.fi 


8. Mistä voi kysyä lisätietoja Numpac kyselypalvelusta?
Jos katsot että organisaatiosi täyttää edellämainitut ehdot, ole hyvä ja täytä käyttöoikeushakemus. Hakemuslomakkeessa on lisätietokenttä johon voitte listata asioita, joista tarvitsette lisätietoja.